กิจกรรม รอง ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. ผู้เเทน สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ ๔๓ ปี วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ณ สำนักงาน ป.ป.ส.(ดินแดง)
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดความเสียหายในการฟ้อง บริษัท ส.ตะวันวิศวกรรม จำกัด โดยมี พ.ต.อ.ฐิติณัฏฐ์ สิทธิชัย รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. ,ข้าราชการตำรวจ ฝกม.ฯ และ ศพฐ.1,ศพฐ.8 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ร้อยเอ็ด พร้อมประชุมข้าราชการตำรวจ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการได้สอบถามปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เดินทางเข้าตรวจดูสภาพความเสียหายของอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.ร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้รับมอบหมายจาก ผบช.สพฐ.ตร. ให้เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ต.ค.๖๒ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.สพฐ.ตร.รรท.ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นผู้แทน สพฐ.ตร.เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.ฯ รรท.ผบช.สพฐ.ตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แสดงความจงรักภักดี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบที่ทำการ บริเวณถนนอังรีดูนังต์ และเกาะกลางถนนอังรีดูนังต์โดยรอบ
วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร ๗ ชั้น ๑๓ ทว.
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)ได้รับมอบหมายจาก ผบช.สพฐ.ตร. ในการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน (โครรงการของ สฝจ.ตร.)โดย น.ส. สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรมเป็น ข้าราชการสังกัด สพฐ.ตร.(ทั่วประเทศ) ณ ห้องประชุม รพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว. อาคาร ๗ ตร.
วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้รับมอบหมายจาก ผบช.สพฐ.ตร. เป็นผู้แทน สพฐ.ตร. ในการเข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "พิทักษ์ภัยให้ประชาชน" โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป๑) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ วันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.รร.นรต.รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร. ประธานฯ พร้อมคณะกรรมการประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน(Terms of Reference) ยกเว้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น ๑ อาคาร ๑๕
วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมา พฐ.จว.พิจิตร เพื่อตรวจเยี่ยม การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการตำรวจสังกัด พฐ.จว.พิจิตรให้แนวทางการปฏิบัติงาน และให้แนวทางแก้ปัญหาข้อขัดข้อง แก่ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.พิจิตร
วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมา ศพฐ.๖ เพื่อตรวจเยี่ยม การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการตำรวจสังกัด ศพฐ.๖ ประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน จึงได้ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๖ วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รรท. รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑) พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของ ตร. ณ ห้องประชุม๒ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท. รอง ผบ.ตร.(บร ๑) เป็นประธานการประชุม
วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง.ผบช.สพฐ.ตร.(๒) ได้เดินทางมา พฐ.จว.นครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยม การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการตำรวจสังกัด พฐ.จว.นครสวรรค์ ให้แนวทางการปฏิบัติงาน และให้แนวทางแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.,พ.ต.อ. โสภณ หอมรักษ์ ผกก.ฝ่าย กม.อก.สพฐ.ตร.และพ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๔)กชว.พฐก.ได้เดินทางไปร่วมประชุมวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ รอง ผบช.ภ.3 รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.ได้มาตรวจเยี่ยม ศพฐ.3 ได้มี พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว รรท.ผบก.ศพฐ.3 และเจ้าตำรวจ ศพฐ.3 ให้การต้อนรับ จึงได้กำชับให้ปฎิบัติตามนโยบายของ ตร.และนโยบาย ของ สพฐ.ตร.และได้ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ที่ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.3
วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจเก็บวัตถุพยานตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๔ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๒๒.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
ควบคุมดูแลการฝึกภาคการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุตามมาตรฐานสากล
วันที่ ๒๗ ก.ย.๕๙ พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
เป็น ประธานฯ พร้อมด้วย ผู้บังคับการในสังกัด สพฐ.ตร. หัวหน้าศูนย์ฯ 1-10
 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแบบมาตรฐานอาคารที่ทำการ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน และพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 3 พฐก.

วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจเก็บวัตถุพยานตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๔ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๒๒.๓๐ น. 
พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
ควบคุมดูแลการฝึกภาคการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุตามมาตรฐานสากล

วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจเก็บวัตถุพยาน
ตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง.ผบช.สพฐ.ตร วันที่ ๓ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.ร่วมประชุมจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ๕๔ ล้าน ณ ห้องประชุม บก.อก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓๐ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.ประชุมเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาระบบงานทะเบียนประวัติอาชญากร และ ศูนย์ one stop service
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมรับฟังบรรยาย
วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร เป็นตัวแทน สพฐ.ตร. ในการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของ ศปก.ตร. กับ ศปก.สพฐ.ตร.ที่ห้อง ประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมมชุดปฏิบัติการร่วมปฏิบัติสถานการณ์ฉุกเฉินของ สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ตรวจเยี่ยม ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สพฐ.ตร. เพื่อรับฟังการปฏิบัติงานและร่วมวางแผนการดำเนินงานตามนโยบาย ผบช.สพฐ.ตร.
  1. วันที่ ๔ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดี พงษ์เศรษฐสันต์ รอง ผบก.สพฐ.ตร.(4) และ พ.ต.อ.คม อมรปิยะกฤษฐ์ ผบก.อก.สพฐ. ประชุมร่วมกับ สทส.ตร., ฝทส.บก.อก.ฯ ตัวแทนบริษัท CDG เพื่อวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการและการเชื่อมโยงข้อมูล
วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตโดยละเอียดของงาน ยกเว้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ สภาพสังคมอันใกล้ที่มีผลกระทบต่อภารกิจตำรวจ และแนวโน้มของเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้รับเกียรติโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ในส่วนของ ศพฐ.1-10 เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็น
ประธานโครงการปิดอบรมสัมมนาเพื่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร เป็นตัวแทน
สพฐ.ตร. ในการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของ ศปก.ตร. กับ ศปก.สพฐ.ตร.ที่ห้อง
ประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง.ผบช.สพฐ.ฯ พร้อม พ.ต.อ.โสฬส พินิจศักดิ์ รอง ผบก.ทว.และพ.ต.อ.อำนรรฆ ไตรกิติยานุกูล ผกก.ทว.พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๒ และนำเจ้าหน้าที่ ของ บ.ซีดีจี ซิสเต็มส์ฯ เพื่อมาทำการตรวจสอบและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบ AFIS ๔ และตรวจสอบระบบการทำงาน พร้อมแนะนำการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติโดยใกล้ชิด และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ AFIS ๔  
วันที่ ๒๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) รุ่นที่ 9 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปึกเตียน จ.เพชรบุรี  
วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. , พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.สฝจ. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับ ศพฐ.1-10 เรื่องการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.  
วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๔๕ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานปิดพิธีโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.เสน่ห์ อรุณพันธ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. รองประธานคณะกรรมการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ วท.บ.สาขาต่างๆ ตรวจดูความเรียบร้อนการรายงานตัวของผู้มีวุฒิ วท.บ. สาขาต่างๆ ที่ผ่านสอบข้อเขียน จำนวน 50 นาย ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร 25 ชั้น13 ทว.
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.
เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่อำนวยการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็น
ประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference โดยมี
หัวหน้าศูนย์ ๑-๑๐ เข้า่ร่วมประชุม
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร นวท.(สบ ๒) รุ่นที่ ๑๐ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปึกเตียน จ.เพชรบุรี
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อความมีมาตรฐานรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีข้าราชการตำรวจ (นวท สบ 4)กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญในสังกัด สพฐ.ร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ี
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานประชุมคณะอนุทำงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรมและประสานงาน เพื่อเตรียมโครงการ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจร สู่สถาบันการศึกษา(Road Show) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ของ สพฐ.ตร. ให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.โดยมีอาจารย์ ทองสุข มันตาทร เป็นวิทยากร ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ2) รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน อาคารปึกเตียนรีโซเทล จว.เพชรบุรี
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการตร. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมแถวเคารพธงชาติ และ
ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานใน
การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ สพฐ.ตร.ที่หองประชุม ศปก.สพฐ.ตร.โดย
มีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม
 วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ ศปก.สพฐ.ตร.ผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานในสังกัด ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗เวลา ๙.๐๐น.พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รองผบช.สพฐ.ตร.
ปรท.ผบช.สพฐ.ตร.และคณะทีมงานทีมงานบก.อก.สพฐ.ตร.ร่วมประชุมคณะกรรมการ
และติดตามจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558ของตร.
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. โดยมีหัวหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ และผู้เเทนเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมศปก.สพฐ.ตร.กับ
หน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ที่ห้องประชุม๑ พฐก.
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก., พล.ต.ต.ยงยุทธ กิจรักษา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการบริหารเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ณ ห้องปรุะชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๕ น.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธีทำลายอาวุธปืน
ของกลาง ที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ โรงหลอมบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โดยมี พล.ต.อ.วัชระ ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เข้าร่วม
พิธี
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร. ที่ห้องปรุะชุม ศปก.สพฐ.
ตร.
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๘ ณ รร.นายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เป็นประธานการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เป็นประธานการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐น.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ต.(๑) เป็นประธานการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ต.พล.ต.ต.วิเชียร รอง ผบช.สพฐ.ตร. .เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เป็นประธานในการประชุม
ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เป็นประธานในการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขยายฐานข้อมูล ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ (กองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. .เป็นประธานการประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๖
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รองผบช.สพฐ.ตร.(๑)หัวหน้าคณะทำงานเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา ศปก.สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม๑ ศปก.สพฐ.ตร.


หน้า 1

 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์