พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ.ตร. โดย คุณ แองเจลล่า จาก ประเทศ ฟิลิปปินส์ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 พฐก.  
แชร์หน้านี้
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง...