q
                                             


ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ


ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์
ตำแหน่ง  : รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)

ที่อยู่ : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์   เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๒๑๒๔


 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์