วันที่ ๓ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.พฐก. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานทูตออสเตรเลีย เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี ณ ห้องประชุม พฐก.สพฐ.ตร. .
วันที่ ๑ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๑.๔๕ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) และพล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พฐ.จว.ลำพูน โดยมี พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.๕ พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง นลินรัตน์ สังวรสิงห์ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ลำพูน และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐาน ในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย หลังจากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. ได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย .
วันที่ ๑ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๒๙ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร./ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.กําธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.๕ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๕ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก อาคาร ศพฐ.๕ ได้แก่พิธีบวงสรวง, พิธีทางศาสนา, พิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก จากนั้นได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารปิ่นโตพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคาร ศพฐ.๙ (แห่งใหม่) ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง .
วันที่ ๑๙ เม.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมประชุมกับ Mrs.Stacy Stern รองประธานฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ULTRA Forensic Technology และคณะ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติ (IBIS) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในอนาคต รวมถึงปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ของเครื่อง IBIS ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ IBIS กอป.พฐก. และ ซักถามปัญหาข้อขัดข้องในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ .

วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.สันต์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ผู้ขอเข้ารับการทดสอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ และประชุมคณะกรรมการทดสอบ เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน โดยมี ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.สฝจ., นวท.(สบ ๕) พฐก., นวท.(สบ ๔) พฐก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และผู้แทน ๑-๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference
วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๒ โดยมี พ.ต.อ.หญิง ชลัฐธร ธีระทองคำ นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เน้นย้ำด้านการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ,การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และ การตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และติดตามการออกรายงานที่คั่งค้างให้แก่พนักงานสอบสวน ตลอดจนรับทราบ ติดตามปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานตามโครงการFIDS เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามข้อสั่งการที่กำหนด
วันที่ ๐๘ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานการรายงานตัวเลือกตำแหน่งของผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค ดำรงตำแหน่ง นวท.(สบ ๑) จำนวน ๒๐๐ อัตรา และชั้นประทวนกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน ๑๐๐ อัตรา โดยมี พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๒) ,พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), พ.ต.อ.หญิง ชลีรัชช์ สระดี นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และจุดให้บริการประชาชน พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑, พ.ต.อ.สมพิศ เสียงสวัสดิ์ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้กำชับการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ถือปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร. โดยเคร่งครัด
วันที่ ๐๙ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑) ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พล.ต.ต.สาธิต ก้อนแก้ว ผบก.ศพฐ.๖ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อำนรรฆ ไตรกิตยานุกูล รอง ผบก.ศพฐ.๖ พ.ต.อ.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ศพฐ.๑ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และ ศพฐ.๒-๑๐ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ที่ตั้ง
วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เตรียมความพร้อมการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำหน่วยงาน และคณะตรวจราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Video Conference)โดยมีข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศปก.สพฐ.ตร. .
วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี สพฐ.ตร. (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ในส่วนข้าราชการตำรวจส่วนกลางโดยได้มีการแบ่งกลุ่มร่วมระดมสมองในการจัดทำแผนฯ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร ๗ ชั้น ๑๓ ทว.
วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. (DCIO ตร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร.
วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.ต.อ.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ได้ตรวจเยี่ยมงานต่างๆ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐ.จว.อุตรดิตถ์ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้มาตรวจเยี่ยมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่าน โดยมี พ.ต.อ.หญิงประทุม พรมมี นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในด้านด่าง ๆ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.พะเยา โดยมี พ.ต.อ.วิสิฐ อธิวาส นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สุรชาติฯ ได้ตรวจเยี่ยมงานต่างๆ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐ.จว.พะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง แนะนำในการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.หญิง ณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ฯ ได้ตรวจเยี่ยมงานต่างๆ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐ.จว.เชียงราย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ, การตรวจพิสูจน์, การตรวจสอบประวัติอาชญากร พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติงานรวมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.สันติรักษ์ มงคลนำ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตำรวจจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสำคัญของชาติ
ณ สภ.เมืองอุดรธานี โดย พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เป็นประธาน โดยก่อนเริ่มพิธีการได้ร่วมกับเวรรักษาความปลอดภัยทำความเคารพธงชาติร่วมกับข้าราชการตำรวจที่มาร่วมกิจกรรม
วันที่ ๒๑ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พฐ.จว.สุโขทัย
ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเชียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว. ครั้งที่ ๒
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว.
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสันพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

ประกาศ ราคากลางงานจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์สำหรับงานตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65037150165
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65047147244
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดเก็บวัตถุพยานตัวอย่าง DNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65047096784
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดเก็บวัตถุพยานตัวอย่าง DNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65027420861
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65027400201
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65037434214
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 65037440635
  ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะ จอภาพแบบระบบสัมผัส (Touch Sceen)
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดไฟฉายหลายความถี่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องลอกลายฝุ่น
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดระยะโดยใช้เเสงเลเซอร์
คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง
คุณลักษณะเฉพาะ กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Matcher
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บแผ่นลายนิ้วมือและแฟ้มประวัติชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม แบบมีพนักพิง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้แถวเดี่ยว ๔ ที่นั่ง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ผู้ชำนาญการ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๓
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๒
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๑
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๕๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๕๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๕๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ >
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
กรอบอัตราครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- หนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลฯ ก.พ.ร.
- แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัด การประหยัดน้ำ
- ตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ
- ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ

คู่มือเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติ
     
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์