วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน มอบความสุขปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕” ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งโครงการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ ชื่อสกุลออนไลน์ โดย พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. เป็น ๑ ใน ๑๓ โครงการที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ .
วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามความคืบหน้า งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.๕ (ลำปาง)
โดยมี รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) และ ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนากำหนดวิสัยทัศน์และแก้ไขระเบียบตำรวจที่เกี่ยวข้องกับ ทว. โดยมีพล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. ให้การต้อนรับพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ทว. และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑-๑๐ รวม ๙๑ นาย ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ ธ.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม Grand Ballroom C โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จว.นครราชสีมา
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่และพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรือนแถว พฐ.จว.สระบุรี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ และ พ.ต.อ.หญิง เสาวภา พลานนท์ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.สระบุรี นำการตรวจเยี่ยม โดยได้ติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนและสอบถามปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) เดินทางมาตรวจราชการ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาหน่วยต่อไป โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑, พ.ต.อ.หญิง เสาวภา พลานนท์ นวท.(สบ.๔) พฐ.จว.สระบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.สระบุรี ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารที่ทำการ พฐ.จว.สระบุรี
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑)-(๔),ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ,ผบก.พฐก.,ผบก.ทว., ผบก.สฝจ., รอง ผบก.-ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุม พร้อมให้ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สว. ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งใหม่ในหน่วย รายงานตัว ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, โดยมี พฐ.จว. ร่วมเฝ้าฟังผ่านระบบการถ่ายทอดสดของ สพฐ.ตร.

วันที่ ๐๖ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม
เรื่องการพิจารณาและเสนอความเห็นร่างคุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ค้นหาและถ่ายภาพวัตถุพยาน
ด้วยแสงหลายความถี่แบบพกพา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference ตร.) ณ ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมรับทราบปัญหา การบริหารการจัดเก็บข้อมูลบุคคลกลุ่มเสี่ยง โดยมีข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลาง, ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร..
วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘ ) สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. ได้ประชุมร่วมกับ คณะที่ปรึกษา , บริษัท ซีดีจี ฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เรื่อง งวดงานที่ ๔ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ ทว.
วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องของ สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference ตร.) ณ ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร.) เป็นประธาน ณ ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร.
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องของ สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference ตร.) โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ เเจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร.ประธานอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กลุ่มงานเทคนิค)และชั้นประทวน(ทำหน้าที่วิทยาการ) ได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้ผ่านการสอบข้อเขียนฯ และจัดทำเป็นคู่มือการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), พ.ต.อ.หญิง ชลีรัชช์ สระดี นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และจุดให้บริการประชาชน พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑, พ.ต.อ.สมพิศ เสียงสวัสดิ์ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) ได้กำชับการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ถือปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร. โดยเคร่งครัด
วันที่ ๐๙ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑) ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พล.ต.ต.สาธิต ก้อนแก้ว ผบก.ศพฐ.๖ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อำนรรฆ ไตรกิตยานุกูล รอง ผบก.ศพฐ.๖ พ.ต.อ.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ศพฐ.๑ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และ ศพฐ.๒-๑๐ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ที่ตั้ง
วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เตรียมความพร้อมการตรวจราชการของจเรตำรวจ ประจำหน่วยงาน และคณะตรวจราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Video Conference)โดยมีข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศปก.สพฐ.ตร. .
วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี สพฐ.ตร. (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ในส่วนข้าราชการตำรวจส่วนกลางโดยได้มีการแบ่งกลุ่มร่วมระดมสมองในการจัดทำแผนฯ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร ๗ ชั้น ๑๓ ทว.
วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. (DCIO ตร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร.
วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.ต.อ.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ได้ตรวจเยี่ยมงานต่างๆ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐ.จว.อุตรดิตถ์ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้มาตรวจเยี่ยมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่าน โดยมี พ.ต.อ.หญิงประทุม พรมมี นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในด้านด่าง ๆ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.พะเยา โดยมี พ.ต.อ.วิสิฐ อธิวาส นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สุรชาติฯ ได้ตรวจเยี่ยมงานต่างๆ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐ.จว.พะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง แนะนำในการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.หญิง ณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ฯ ได้ตรวจเยี่ยมงานต่างๆ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พฐ.จว.เชียงราย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ, การตรวจพิสูจน์, การตรวจสอบประวัติอาชญากร พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติงานรวมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.สันติรักษ์ มงคลนำ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตำรวจจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสำคัญของชาติ
ณ สภ.เมืองอุดรธานี โดย พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เป็นประธาน โดยก่อนเริ่มพิธีการได้ร่วมกับเวรรักษาความปลอดภัยทำความเคารพธงชาติร่วมกับข้าราชการตำรวจที่มาร่วมกิจกรรม
วันที่ ๒๑ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พฐ.จว.สุโขทัย
ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเชียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว. ครั้งที่ ๒
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว.
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสันพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

ตารางราคากลาง, ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Bidding: e - bidding) โครงการ การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน ๙ รายการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศกองบังคับการอำนายการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ F-Net
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ F-Net
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64117408965
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.๖๔ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087127924
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. - ก.ย.๖๔ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. - ก.ย.๖๔
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097276676
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097303244
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097355820
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097550306
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097447509
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097481822
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087656444
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087696711
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087509234
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087638166
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087683218
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087609919
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097322974
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะ จอภาพแบบระบบสัมผัส (Touch Sceen)
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดไฟฉายหลายความถี่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องลอกลายฝุ่น
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดระยะโดยใช้เเสงเลเซอร์
คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง
คุณลักษณะเฉพาะ กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Matcher
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บแผ่นลายนิ้วมือและแฟ้มประวัติชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม แบบมีพนักพิง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้แถวเดี่ยว ๔ ที่นั่ง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ผู้ชำนาญการ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๓
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๒
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๑
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ >
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
กรอบอัตราครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กองทะเบียนประวัติอาชญากร
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- หนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลฯ ก.พ.ร.
- แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัด การประหยัดน้ำ
- ตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ
- ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ

คู่มือเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติ
     
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์