วันที่ ๗ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทว. เพื่อติดตามผลการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ทั้งในส่วนของจุดคัดกรอง (ใต้อาคาร บช.ก.) ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล และอาคารสำนักงาน (อาคาร ๗ ทว.) โดยมี พล.ต.ต. ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้สั่งการให้ตรวจสอบอาคารที่ทำการในส่วนที่ต้องการซ่อมแซมเพิ่มเติม เพื่อให้มีความพร้อม เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับระบบ Video Conference ของ ทว. ตรวจสอบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยภาพรวมพบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ
วันที่ ๗ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย นายไกรสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง, นายประทีป สมมัง ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนปราบปราม ๑ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร พร้อมคณะ, ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน รอง ผบก.ภจว.สระบุรี, พ.ต.อ.พลศักดิ์ ชูสมานศิริ รอง ผบก.ก.ตร., พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการในสังกัด ฝกม.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) และ พล.ต.ต. กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.สฝจ., ผบก.ศพฐ.๑, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ส่วนกลาง ผบก.ทว., ศพฐ.๒-๑๐, ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว. เข้าประชุมผ่านระบบ GIN ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ในการประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-๑๙ มีการทำความสะอาดห้องประชุมก่อนทำการประชุม การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม ขณะประชุมจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ตร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนกลาง พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ที่ปรึกษา สพฐ.ตร.,พล.ต.ท.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1), พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) และ พล.ต.ต. กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนกลางเข้าร่วมพิธีฯทั้งนี้การจัดพิธีฯได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ โดยได้มีการทำความสะอาดบริเวณลานพิธีฯ การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ของข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมพิธีฯ รวมทั้งจำกัดจำนวนข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมพิธีฯ จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๒๕ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙
วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. และทีมงานขับเคลื่อนโครงการ FIDS ได้เข้าร่วมการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการประชุมบริหาร ตร. ในครั้งนี้กำหนดให้ สพฐ.ตร. นำเสนอการจัดทำและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ (FIDS) ซึ่ง สพฐ.ตร. ได้นำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์ ที่ได้แนบไฟล์มาท้ายนี้ หลังจากจบการนำเสนอ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ สพฐ.ตร. รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้สั่งการให้ สยศ.ตร. นำวิดีทัศน์ดังกล่าวเสนอในที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพ ที่กำหนดในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้ด้วย เพื่อให้ทุกเหล่าทัพได้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของ สพฐ.ตร. และ ตร. ต่อไป
วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง " ตำรวจพิสูจน์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานในยุคดิจิทัล " ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) รุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๒๒ นาย สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาครับฟังการบรรยาย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ( video conference) และในส่วนกลางเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยการบรรยายในครั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำ หลักคิด วิธีคิด การบริหารงานในยุคดิจิทัล
วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ โดยมี คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย นายคณิศร์ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตกรมประมง พร้อมคณะ, นายประทีป สมมัง ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนปราบปราม ๑ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร พร้อมคณะ, พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร., พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน รอง ผบก.ภจว.สระบุรี, พ.ต.อ.พลศักดิ์ ชูสมานศิริ รอง ผบก.ก.ตร., พ.ต.อ.รชตโชค ลีวาณิชคุณ ผกก. กลุ่มงานสอบสวน สอท., พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.ฝกม.อก.สพฐ.ตร. พร้อมข้าราชการในสังกัด ฝกม.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ตรวจติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการกลุ่มงาน กคม.พฐก. โดยมี พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก. พร้อมด้วย พ.ต.อ. ฉัตรชัย นันทมงคล นวท. (สบ๕) พฐก.(๑), พ.ต.อ. นิรันดร์ ทองฤทธิ์ นวท. (สบ๕) พฐก.(๔), พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นวท.(สบ ๔) กคม.พฐก., ข้าราชการตำรวจในสังกัด และตัวแทนจาก บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำ ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจอาคารและติดตามผลการซ่อมแซม โดย ผบช.สพฐ.ตร. ได้กำชับ บริษัทฯ ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ได้มีการร่วมประชุมหารือ และทำข้อตกลงกันไว้โดยเคร่งครัด โดยให้ บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องดูดอากาศและเครื่องปรับอากาศภายในห้องทำงาน/ห้องปฎิบัติการ ติดตั้งชั้นวางเอกสารในตู้จัดเก็บเอกสาร ติดตั้งฉากกั้นระหว่างโต๊ะทำงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนโดยเร็ว
วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ทำพิธีมอบเครื่องฟอกอากาศ ให้กับ พฐก. และ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. รวมจำนวน ๕ เครื่อง พร้อมทั้งได้มอบโอวาทให้แก่กำลังพล ของกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องแต่งกายของกำลังพล กสก.พฐก. จึงได้พิจารณาจัดหาเสื้อกั๊กตรวจสถานที่เกิดเหตุให้แก่กำลังพล กสก.พฐก.ทุกนาย โดยมี พล.ต.ต. วิสูตร นาคจู ผบก.พฐก., พ.ต.อ. นิรันดร์ ทองฤทธิ์ นวท. (สบ๕) พฐก., พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ๔) กสก.พฐก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีฯ ณ ลานสรัลนุช

 
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)
วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ราชบุรี โดยมี พ.ต.อ.เชิดพงศ์ ชูกลิ่น นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ราชบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะด้านการตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ให้ถูกต้องและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและตามข้อสั่งการที่กำหนด
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เพชรบุรี พบ พ.ต.ท.หญิง มาริษา ปักษาสวย นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.เพชรบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์ฯให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและตามข้อสั่งการที่กำหนด
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔) เป็นประธาน ในการประชุมตรวจสอบความถูกต้องของร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมี พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.อก.สพฐ.ตร. และคณะกรรมการผู้เเทน ศพฐ.๑-๑๐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.ต.อ.วิรัช ทองไทย นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของงานตรวจพิสูจน์และงานทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบและกำชับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและตามข้อสั่งการที่กำหนด

  
       ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
        อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๕๐/๑
     ดูงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
  และการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
นายทหารชั้นนายพล ของ
กองทัพไทย รุ่นที่ ๓๖ เยี่ยม
ชมสพฐ.ตร.
    คณะอาจารย์จากม.สงขลานครินทร์
 วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าดูงานระบบ FIDS

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสันพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
ผบช.สพฐ.ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน'ทว.' เข้มมาตรการป้องกันโควิด
“ผบช.สพฐ.”ตรวจ เพิ่มความเข้ม เพิ่มความมั่นใจ เน้นเซฟตี้โควิด ให้ผู้ใช้บริการตรวจประวัติ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๒
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนในการรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
พ.ศ.๒๕๖๓ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนไปรายงานตัว และพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบ
ประวัติทางคดีอาญา ในการรับสมัครและสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือ เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๓ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๓ (สายอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้รสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ร่างเอกสาร, ร่างประกาศประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่ ๒
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ ๒
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ ๒
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์สู่ภูมิภาค เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์สู่ภูมิภาค เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64067310448
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64077000185
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64067454499
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64077301179
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64077347161
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64077378010
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์สู่ภูมิภาค เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์สู่ภูมิภาค เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์อาขญากรรมคอมพิวเตอร์สู่ภูมิภาค เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64067548915
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64067428205
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64067488049
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ตารางราคากลาง, ร่างขอบเขตของงาน(TOR), ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ บก.อก.สพฐ.ตร. เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกาศ สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาในการจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พ.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลง ๓๐ เม.ย.๖๔
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สฝจ.
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ ของ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔, ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔, ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๔
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลภาพลายนิ้วมือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ประกาศ สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่นๆ จำนวน ๒๑ รายการ สัญญาเลขที่ อก.๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๔
  ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะ จอภาพแบบระบบสัมผัส (Touch Sceen)
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดไฟฉายหลายความถี่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องลอกลายฝุ่น
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดระยะโดยใช้เเสงเลเซอร์
คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง
คุณลักษณะเฉพาะ กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Matcher
คุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศของ สพฐ.ตร.(F-Net)
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บแผ่นลายนิ้วมือและแฟ้มประวัติชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม แบบมีพนักพิง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้แถวเดี่ยว ๔ ที่นั่ง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ผู้ชำนาญการ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๓
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๒
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๑
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกสาร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๔๗๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง เเต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๔๙/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๙๐/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๖๔/๒๕๖๓ เรื่องเเต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่องเเต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๖๒/๒๕๖๓ เรื่องเเต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุยกเว้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายบัญชี ๑๐ ตำแหน่ง)
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายเทคนิค ๑๐๐ ตำแหน่ง)
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๓๙๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยกเว้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๓๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term of Referrence) เฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๐๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term of Referrence) ยกเว้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๖๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๗/๒๕๖๑ เรื่อง เเต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๒๖/๒๕๖๑ เรื่อง เเต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ
วิสัยทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
นโยบายการบริหารราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 - 62
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ร่างแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนาการทำแผนยุทธศาสตร์ ที่ชะอำ วันที่ ๑๑-๑๒ ก.ย.๒๕๖๐
กรอบอัตราครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กองทะเบียนประวัติอาชญากร
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- หนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลฯ ก.พ.ร.
- แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัด การประหยัดน้ำ
- ตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ
- ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ

คู่มือเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติ
     
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์