วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วาธี อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นวท.(สบ ๕) สฝจ., พ.ต.อ.รัฐชัย ชวลิตธำรงค์ รอง ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย ผกก.ศขบ. และข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. ร่วมต้อนรับนายไซม่อน ลาลิค เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโส ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย(AFP) และนายแดเมียน ดูปองด์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธ์-กรุงเทพฯ ส่วนปฏิบัติการต่างประเทศ ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย(AFP) เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของ นายไซม่อน และแนะนำ นายแดเมียน ดูปองด์ เจ้าหน้าที่คนใหม่ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร..
วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เดินทางมาตรวจราชการ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาหน่วยต่อไป โดยมี พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.๗ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๗ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารที่ทำการชั่วคราว ศพฐ.๗
วันที่ ๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. ,พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ ๔ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร. (๑)(๒)(๔) รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) เข้าประชุม ณ พฐ.จว.สมุทรสงคราม ,ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. ,ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก.,ผบก.ทว., ผบก.สฝจ., รอง ผบก.-ผกก.ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference, พฐ.จว.เข้าประชุมเฝ้าฟัง ผ่านระบบ Zoom

วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.หญิงณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง นวท.(สบ ๔) พฐ.จวเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ติดตามผลการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจพิสูจน์ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน และได้กำชับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๕ โดยมี พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๕ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.๕ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน และได้กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร.
วันที่ ๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑),พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒),พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓), พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔), พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.อก.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. ,พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และ ผบก.ศพฐ.๑-๑๐ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
วันที่ ๒ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในส่วนครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. และคณะกรรมการผู้เเทน ศพฐ๑, ศพฐ.๗ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference

วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.สุโขทัย พบข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.สุโขทัย ให้การต้อนรับ พร้อมได้ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและมอบแนวทางในการปฏิบัติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.สุโขทัย
วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)/CIO สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. (DCIO ตร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร.
วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๖ พบ พ.ต.อ.อำนรรฆ ไตรกิตยานุกูล รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ศพฐ.๖ และข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๖ ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.๑ (จว.ปทุมธานี) โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑, ผกก.ฝอ.ศพฐ.๑ และนวท.(สบ ๔) กลุ่มงานฯ ในสังกัด ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๑ จว.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.นนทบุรี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วิมลธรา พาลี นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ พาลี นวท.(สบ ๔) กสก.ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.นนทบุรี ให้การต้อนรับ
วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ต.หญิงชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.๑ พ.ต.อ.พรณรงค์ เจริญวัฒนวิญญู นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ พาลี นวท.(สบ ๔) กสก.ศพฐ.๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.สมุทรปราการ ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.สันติรักษ์ มงคลนำ นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตำรวจจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันสำคัญของชาติ
ณ สภ.เมืองอุดรธานี โดย พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เป็นประธาน โดยก่อนเริ่มพิธีการได้ร่วมกับเวรรักษาความปลอดภัยทำความเคารพธงชาติร่วมกับข้าราชการตำรวจที่มาร่วมกิจกรรม
วันที่ ๒๑ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พฐ.จว.สุโขทัย
ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว. ครั้งที่ ๒
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.-รอง สว.
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสันพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.๖๔ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087127924
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. - ก.ย.๖๔ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. - ก.ย.๖๔
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097276676
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097303244
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097355820
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097550306
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097447509
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097481822
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087656444
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087696711
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087509234
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087638166
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087683218
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64087609919
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 64097322974
ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะ จอภาพแบบระบบสัมผัส (Touch Sceen)
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดไฟฉายหลายความถี่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องลอกลายฝุ่น
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดระยะโดยใช้เเสงเลเซอร์
คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง
คุณลักษณะเฉพาะ กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Matcher
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บแผ่นลายนิ้วมือและแฟ้มประวัติชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม แบบมีพนักพิง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้แถวเดี่ยว ๔ ที่นั่ง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ผู้ชำนาญการ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๓
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๒
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ ๑
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ >
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
กรอบอัตราครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กองทะเบียนประวัติอาชญากร
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- หนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลฯ ก.พ.ร.
- แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัด การประหยัดน้ำ
- ตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ
- ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ

คู่มือเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติ
     
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์