กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก.

ตรวจสอบผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่สามารถรับผลไุด้
 

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง พฐก.

- ตรวจสอบผลการตรวจลายนิ้วมือแฝงที่สามารถรับผลได้      

   - งานเปรียบเทียบ ลายนิ้วมือแฝงกับสารบบลายพิมพ์นิ้วมืออัติโนมัติ  ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
   - งานเปรียบเทียบ ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
                                                                                      


เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์