คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี 2565
เลขที่ ชื่อเครื่องมือ
1/2565 ชุดอุปกรณ์ค้นหาและถ่ายภาพวัตถุพยานด้วยแสงหลายความถี่แบบพกพา
2/2565 ระบบบันทึกภาพและข้อมูลแบบดิจิทัลสามมิติทางแนวราบแบบบูรณาการ
3/2565 ชุดเครื่องมือตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า
4/2565 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
5/2565 เครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1
6/2565 เครื่องเก็บสำรองข้อมูลวัตถุพยานหลักฐานดิจิทัล แบบที่ 2
7/2565 โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ แบบที่ 7
8/2565 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุสำหรับตรวจหาอนุภาคที่มาจากการยิงปืน
9/2565 เครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยลายนิ้วมือบนวัตถุพยาน ด้วยระบบแสง UV – VIS – IR และเครื่องคลี่ภาพวัตถุทรงกระบอกอัตโนมัติ CSU-2
10/2565 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
แก้ไข 1/2565 ชุดอุปกรณ์ค้นหาและถ่ายภาพวัตถุพยานด้วยแสงหลายความถี่แบบพกพา

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์