ประชาสัมพันธ์

ผบช.สพฐ.ตร. ประชุมขับเคลื่อน ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 8 พ.ค.67 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อน ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ 6/2567
โดยมี พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1), พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู รอง ผบช.สพฐ.ตร.(4), พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก., พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ., ผู้แทน ทว., ผู้แทน บก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร.
ในส่วนภูมิภาค ศพฐ.1-10 และ พฐ.จว.ทั้งหมด(66 แห่ง) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ที่ตั้งหน่วย

ใส่ความเห็น