ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ


พล.ต.ท.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.
รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)
พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)
พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)
พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร
ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร.


 
เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์