วันที่ 14 มิ.ย.67 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร. โดยมี พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วิสูตร นาคจู รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ไกรวิน วัฒนสิน ผบก.อก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.หญิง บังอร คล้ายสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. พร้อมผู้แทนหน่วยในสังกัด สพฐ.ตร. ในส่วนกลาง ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ
วันที่ 13 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รอง ผบก.ศฝร.บช.น. และ พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.พิจิตร โดยมี พล.ต.ต.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ ผบก.ศพฐ.6 พ.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ ศิลาพันธุ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.พิจิตร และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้เข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รับมอบนโนบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน และรับมอบของบำรุงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.พฐ.จว.พิจิตร
วันที่ 13 มิ.ย.67 เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รอง ผบก.ศฝร.บช.น. และ พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.นครสวรรค์ โดยมี พ.ต.อ.ปรอง เกิดมีสุข นวท.(สบ 5) ศพฐ.5,พ.ต.อ.หญิง กรปภา ชัยนนท์นอก นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.ท.ประสงค์ สาตร์ประเสริฐ นวท.(สบ 3) พฐ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.ท.หญิง ปรารถนา พานทอง นวท.(สบ 3) พฐ.จว.นครสวรรค์ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้เข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รับมอบนโนบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน และรับมอบของบำรุงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.พฐ.จว.นครสวรรค์
วันที่ 13 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รอง ผบก.ศฝร.บช.น. และ พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุทัยธานี โดยมี พ.ต.อ.ภาณุ พิทยาเวชวิวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.6 พ.ต.อ.ณรงค์ เชิญทอง นวท.(สบ 4) พฐ.จว.อุทัยธานี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้เข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รับมอบนโนบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน และรับมอบของบำรุงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.พฐ.จว.อุทัยธานี
วันที่ 12 มิ.ย.67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. พ.ต.อ.นครพัฒน์ พรหมพันธุ์ กรรมการมูลนิธิพระราหู เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.นนทบุรี โดยมี พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.1 พ.ต.อ.หญิง วิมลธรา พาลี นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้เข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบนโนบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ศปก.พฐ.จว.นนทบุรี
วันที่ 12 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก., พ.ต.อ. ณัฏฐ์ บุรณศิริ นวท.(สบ 5) พฐก., พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ4) กสก.พฐก., พ.ต.อ.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ นวท.(สบ4) กคม.พฐก. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติม ท้องที่ สน.บางซื่อ ในคดี เพลิงไหม้ สถานที่เกิดเหตุ ภายในอาคารอเนกประสงค์ (ลานเร่) ถนนกำแพงเพชร 4 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 มิ.ย.67 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. เดินทางไปตรวจเยี่ยม พฐ.จว.บุรีรัมย์ โดยมี พล.ต.ต.หญิง ธิติมา ธรรเมศรานนท์ ผบก.ศพฐ.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้เข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบนโนบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ศปก.พฐ.จว.บุรีรัมย์
วันที่ 6 มิ.ย.67 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศพฐ.4 โดยมี พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.4 และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบนโนบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติการ IBIS ศพฐ.4
วันที่ 29 พ.ค.67 เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โกดังเก็บกากสารเคมี โดยมี พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม
วันที่ 29 พ.ค.67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ พฐ.จว.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมให้คำแนะนำแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง โดยมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.,พ.ต.อ.สรรเพชญ กิตติธรรมโกศล รอง ผบก.ศพฐ.7, พ.ต.อ.หญิง พิฐชญาณ์ จิรัญญ์โรจน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.7, พ.ต.อ.มงคล สุนทรวิภาต นวท.(สบ 4) พฐ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
วันที่ 29 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รอง ผบก.ศฝร.บช.น. และ พ.ต.อ.นครพัฒน์ พรหมพันธุ์ กรรมการมูลนิธิพระราหู เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศิริแข โตเลี้ยง นวท.(สบ 5) ศพฐ.7, พ.ต.อ.หญิง นภัสรพี สุนทราญ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.กาญจนบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้เข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้มอบนโนบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ศปก.พฐ.จว.กาญจนบุรี

วันที่ 6 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) รุ่นที่ 19 ณ ศฝร.สพฐ.ตร.(ปึกเตียน) จว.เพชรบุรี โดยมี พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก., พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ., พ.ต.อ.พจน์ ฟอร์ตี้ รอง ผบก.ทว., พ.ต.อ.สมศักดิ์ พิกุลทอง ผกก.ฝปค.สฝจ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สฝจ.เข้าร่วมพิธี
วันที่ 7-8 ก.พ.67 พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. ประธานการตรวจ ติดตามคุณภาพภายในระบบมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO 17020 ของ กสก.ศพฐ.4
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.4
ผู้เชี่ยวชาญ พ.ต.อ.สุรนาท วงศ์พรหมชัย นวท.(สบ 5) ศพฐ.10
คณะผู้ตรวจประเมิน พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ 5) สฝจ. และ พ.ต.อ.หญิง ขวัญฤทัย ปิยะวงศ์รุ่งเรือง นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.6 พร้อมคณะ หน่วยรับการตรวจประเมิน กสก.ศพฐ.4
วันที่ 5-6 ก.พ.67 พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. ประธานการตรวจ ติดตามคุณภาพภายในระบบมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO 17020 ของ กสก.ศพฐ.3
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.หญิง ธิติมา ธรรเมศรานนท์ ผบก.ศพฐ.3
พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ.
ผู้เชี่ยวชาญ พ.ต.อ.สุรนาท วงศ์พรหมชัย นวท.(สบ 5) ศพฐ.10
คณะผู้ตรวจประเมิน พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ 5) สฝจ. และ พ.ต.อ.หญิง ขวัญฤทัย ปิยะวงศ์รุ่งเรือง นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.6 พร้อมคณะ หน่วยรับการตรวจประเมิน กสก.ศพฐ.3
วันที่ 30 ม.ค.67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ8) สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1), พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2), พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ7) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก. และพล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ4) กสก.พฐก.ได้เข้าร่วมฟังบรรยายสรุปจากทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ และสรุปผลการตรวจประเมินโดยคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2566 ของ กสก.พฐก. ระหว่างวันที่ 29 - 30 ม.ค. 2567 ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.
วันที่ 25 ม.ค.67 พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. เดินทางมาร่วมการตรวจติดตามคุณภาพภายในฯ, ประชุมสรุปผลการตรวจฯ และเป็นประธานปิดการตรวจประเมินการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบงานหน่วยตรวจมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.5 โดยมี พล.ต.ต.นีรนาท ฉินประสิทธิชัย ผบก.ศพฐ.5 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ถนอม มุสิกะ นวท.(สบ 5) ศพฐ.5 พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง กิ่งกมล ตะยะพงค์ นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.5, ข้าราชการตำรวจในสังกัด กสก.ศพฐ.5 และคณะผู้ตรวจประเมินฯ นำโดย พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ 5) สฝจ. เข้าร่วมการประชุม
วันที่ 24 ม.ค.67 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.ต.อ.นรพนธ์ อุสาใจ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ประชุมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ผบช.สพฐ.ตร. ได้ปลูกทุเรียนหลงลับแลเป็นที่ระลึก
วันที่ 23 ม.ค.67 พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร และคณะ ได้เดินทางมาตรวจประเมินคุณภาพภายในระบบหน่วยงานมาตรฐาน ISO/IEC 17020 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี พล.ต.ต.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ ผบก.ศพฐ.6 และข้าราชการตำรวจกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ให้การต้อนรับ และเข้ารับการตรวจ

วันที่ 7 มี.ค.67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม พิจารณาการขยายระบบคุณภาพงานตรวจสถานที่เกิดเหตุของ พฐ.จว. โดยในการประชุมดังกล่าวฯ​ มี​ พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก., พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร.​ ในส่วนภูมิภาค ศพฐ.1-10 เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ ผ่านระบบ zoom ณ ที่ตั้งหน่วย
วันที่ 6 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ ตร. (DCIO ของ ตร.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม พฐก. ชั้น 2 อาคาร 15 ตร.​ ผ่านระบบ Zoom โดยในการประชุมดังกล่าวฯ​ มี​ พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธาน DCIO ตร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.
วันที่ 9 ก.พ.67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. มอบหมาย พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นผู้แทนให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุคดิจิทัล รุ่นที่ 10 จำนวน 60 คน ของสมาคมตำรวจ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 7 ตร.
วันที่ 2 ก.พ.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สพฐ.ตร. ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้แทน บก.อก.สพฐ.ตร., ผู้แทน พฐก., ผู้แทน สฝจ., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร. ทว. และในส่วนภูมิภาค ศพฐ.1-10, ศขบ.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ที่ตั้งหน่วย
วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ.67 การตรวจ ติดตามคุณภาพภายในระบบมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO 17020 ของ กสก.ศพฐ.7
ประธาน พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร.
ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.7
พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ.
ผู้เชี่ยวชาญ พ.ต.อ.เนติธร วัตตธรรม นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.9
คณะผู้ตรวจประเมิน พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ 5) สฝจ. และ พ.ต.อ.หญิง ขวัญฤทัย ปิยะวงศ์รุ่งเรือง นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.6 พร้อมคณะ หน่วยรับการตรวจประเมิน กสก.ศพฐ.7
วันที่ 31 ม.ค.67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3) และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตร. เดือน มกราคม 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร. โดยในการประชุมดังกล่าวฯ มี พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
วันที่ 26 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบริหารราชการงานสืบสวนสอบสวน ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้นที่ 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร.(สส) เป็นประธานการประชุม
วันที่ 21 ม.ค.67 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานอนุกรรมการสอบข้อเขียนการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (สายงานวิทยาการ) จำนวน 100 อัตรา โดยมี พล.ต.ต.ไกรวิน วัฒนสิน ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 29 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. (ส่วนกลาง) ชุดฝึกที่ 1 ประกอบด้วย บก.อก.สพฐ.ตร., ทว., สฝจ., พฐก., กพอ. ร่วมฝึกวิชาการฝึกสำหรับตำรวจ และกายบริหารประจำสัปดาห์ โดยมี พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. เป็นผู้ควบคุมการฝึก ณ ลานสรัลนุช พฐก.
วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. (ส่วนกลาง) ชุดฝึกที่ 4 ประกอบด้วย บก.อก.สพฐ.ตร., ทว., สฝจ., พฐก., กพอ. ร่วมฝึกวิชาการฝึกสำหรับตำรวจ และกายบริหารประจำสัปดาห์ โดยมี พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. เป็นผู้ควบคุมการฝึก ณ ลานสรัลนุช พฐก.
วันที่ 1 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. ที่มีที่ตั้งใน ตร. ชุดฝึกที่ 1 ร่วมฝึกวิชาการฝึกสำหรับตำรวจ และกายบริหารประจำสัปดาห์ ณ ลานสรัลนุช พฐก.
วันที่ 31 มี.ค. 66 เวลา 05.30 น. พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ4) พฐ.จว.เชียงใหม่ นำกำลัง 2 ชป. รวม 11 นาย รถตรวจฯ 2 คัน เข้าร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในเขต อ.เมือง จว.เชียงใหม่ ที่ลานหน้า ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 เป็นประธาน
ต่อมาเมื่อเวลา 07.00 น. ชป.พฐ.จว.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับ กก.3 บก.สส.ภ.5 , ปปส.ภาค 5 ,ฝ่ายปกครอง เเละ สภ.ช้างเผือก เข้าตรวจค้นห้องพัก 2 ห้องในโรงเเรม บิส รีสอร์ท ต.ป่าตัน อ.เมือง จว.เชียงใหม่ พบผู้ต้องหาจัดปาร์ตี้ยาเสพติดในห้องพัก 2 ห้อง พบผู้ต้องหา 12 คน ตรวจค้นในห้องพักเเละในรถของผู้ต้องหา 1 คัน พบหีบห่อยาเสพติด-อุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวนหนึ่ง จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางให้ พงส.สภ.ช้างเผือกดำเนินการต่อไป
วันที่ 30 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิงวราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ยโสธร ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงสิริวัฒน์ ทั่งทอง นวท.(สบ 3) นำข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมจำนวน 12 นาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวงเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 30 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดให้มีการฝึกอบรม ซักซ้อม เกี่ยวกับแผนป้องกันอัคคีภัย ภายในหน่วยงาน พฐ.จว.บุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ภายในอาคาร
วันที่ 30 มี.ค.66 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ประทุม พรมมี นวท.(สบ 4) พฐ.จว.น่าน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรม “การป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุและวัตถุพยานหลักฐานเบื้องต้น” ให้กับอาสาสมัครมูลนิธิเพชรเกษมสาขาจังหวัดน่าน จำนวน 83 ราย ณ ห้องประชุมพระราชวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน โดยมี พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.จว.น่าน เป็นประธานในการอบรม
วันที่ 30 มี.ค.2566 เวลา 07.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.ศพฐ 3 มอบหมายให้ พ.ต.อ.หญิง เรวดี วรรณโพธิ์กลาง นวท.(สบ 4) กคพ.ศพฐ.3 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด (ส่วนกลาง) จำนวน 11 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีรั้ว สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานดนตรี สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จว.นครราชสีมา

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลและเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 2)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลและเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 45 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐบาล : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. - รอง สว. ครั้งที่ 1
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้การศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสันพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

ตารางราคากลางตามแบบ บก.06, ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัดิอาชญากร สำหรับสถานีตำรวจ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67059287708
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67059499584
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบสัมผัสตัวอย่าง ชนิด Diamond Crystal จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากร สำหรับสถานีตำรวจระยะ ที่ 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุอกกฤทธิ์และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67039260635
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67049369831
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67029109506
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67029101243
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67059222952
ร่างประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบสัมผัสตัวอย่างชนิด Diamond Crystal จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำรถยนต์ จำนวน 1 คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบสัมผัสตัวชนิด Diamond Crystal จำนวน 8 ชุด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67049148000
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67039476875
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67039130112
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ร่างประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2567)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง พร้อมสอบเทียบเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ และรวมตลอดถึงครุภัณฑ์ และสิ่งของหลวง เพื่อนำไปติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการกองพิสูจน์หลักฐานกลางแห่งใหม่ (สวนพลู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67029373542
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67029396792
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่โครงการ 67029438144
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง พร้อมสอบเทียบเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ และรวมตลอดถึงครุภัณฑ์ และสิ่งของหลวง เพื่อนำไปติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการกองพิสูจน์หลักฐานกลางแห่งใหม่ (สวนพลู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกาศประกวดราคาและ เอกสารประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง พร้อมสอบเทียบเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ และรวมตลอดถึงครุภัณฑ์ และสิ่งของหลวง เพื่อนำไปติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการกองพิสูจน์หลักฐานกลางแห่งใหม่ (สวนพลู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ร่างประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง พร้อมสอบเทียบเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ และรวมตลอดถึงครุภัณฑ์ และสิ่งของหลวง เพื่อนำไปติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการกองพิสูจน์หลักฐานกลางแห่งใหม่ (สวนพลู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), ตารางราคากลางตามแบบ บก.06, ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
  ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะ จอภาพแบบระบบสัมผัส (Touch Sceen)
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดไฟฉายหลายความถี่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ แบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องลอกลายฝุ่น
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดระยะโดยใช้เเสงเลเซอร์
คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง
คุณลักษณะเฉพาะ กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ
คุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Matcher
คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เก็บแผ่นลายนิ้วมือและแฟ้มประวัติชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม แบบมีพนักพิง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้แถวเดี่ยว 4 ที่นั่ง
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ผู้ชำนาญการ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ 3
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ 2
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบที่ 1
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนประวัติ
คุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 23/2566 เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 125/2566 เรื่อง แต่งตั้ง และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 48/2566 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 47/2566 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 46/2566 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง จรรยาบรรณผู้ตรวจพิสูจน์ ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ศ.2566
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พ.ศ.2566
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
กรอบอัตราครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(Integrity And Transparency Assessment : ITA) ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบ 6 เดือน)

     
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (Office of Forensic Science)
อาคาร 14-15 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนน อังรีดูนังต์ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
© Allright reserved 2010 : http://www.forensic.police.go.th