กิจกรรม ผบช.สพฐ.ตร.

วันที่ 26 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญ พฐก.ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด 150 นายเข้าร่วม ณ ลานสรัลนุช พฐก. ซึ่งในพิธีได้มีการสวดมนต์ถวายพระพรด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์บูชาธรรมตามบทสวดโพชฌังคปริตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน หลังจากนั้นข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมกันเก็บสถานที่เพื่อความสะอาดเรียบร้อย .
วันที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 11.45 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.อุบลราชธานี โดยมี พ.ต.อ.หญิง วรัชยา อารีกุล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.อุบลราชธานี และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ พฐ.จว.อุบลราชธานี และให้โอวาทกำชับการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด หลังจากตรวจเยี่ยมเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบ ติดตามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน .
วันที่ 20 ธ.ค.65 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.บุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ ลี้ประเสริฐ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ พฐ.จว.บุรีรัมย์ และให้โอวาทกำชับการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด หลังจากตรวจเยี่ยมเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบ ติดตามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน .
วันที่ 19 ธ.ค.65 เวลา 12.30 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ.3 โดยมี พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.ศพฐ.3 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.3 ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ ศพฐ.3 พร้อมให้โอวาทกำชับการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มงาน และ ฝอ. โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบ ติดตามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน .
วันที่ 16 ธ.ค.65 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8 ) สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1)-(4), ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร., ผบก. ในสังกัด สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ขึ้นไปในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ 8/2565 และร่วมกันสวดมนต์ อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายพระพรให้พระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. โดย ศพฐ.1-10 และ พฐ.จว. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom ณ ที่ตั้งของหน่วย .
วันที่ 10 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช., พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ พฐ.จว.อ่างทอง โดยมี พ.ต.อ.สมใจ พาทีทิน รอง ผบก.ศพฐ.1 , พ.ต.อ.หญิง ชลีรัชช์ สระดี นวท.(สบ5) ศพฐ.1 และ พ.ต.อ.สุรชาญ ชูกระจ่าง นวท.(สบ4) พฐ.จว.อ่างทอง พร้อมข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.อ่างทอง ให้การต้อนรับ โดยได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และได้กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจอย่างเคร่งครัด ให้ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด .
วันที่ 9 ธ.ค.65 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เพชรบูรณ์ โดยมี พ.ต.อ.หญิง รัตนา อ่วมสุข นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบูรณ์ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และคณะ ได้เยี่ยมชมอาคารที่ทำการ, บริเวณโดยรอบ, ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ,ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน,ห้องงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และห้องงานทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการ, แนวทางในการพัฒนาหน่วย, รับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย พร้อมมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป .
วันที่ 28 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตร. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2) , พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก. , พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1 , พล.ต.ต.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ ผบก.ทว. และข้าราชการตำรวจ สพฐ.ตร. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ที่ปรึกษา (สบ 7)ฯ รรท.ผบก.ศพฐ.5 , ผบก.ศพฐ.2-4,6-10 ร่วมเฝ้าฟังการประชุมผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. .
วันที่ 24 พ.ย.65 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฝ่ายปกครอง สฝจ.โดยมี พ.ต.อ.สมศักดิ์ พิกุลทอง ผกก.ฝปค.สฝจ. และคณะข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สฝจ. รอรับการตรวจเยี่ยม และรายงานบรรยายสรุป นำเสนอข้อราชการ และหน้าที่ต้องปฏิบัติของฝ่ายปกครอง สฝจ. .
วันที่ 21 พ.ย.65 เวลา 12.30 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมกับ พ.ต.อ.สมใจ พาทีทิน รอง ผบก.ศพฐ.1 และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1 พร้อมกับ พ.ต.อ.สมพิศ เสียงสวัสดิ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ได้เยี่ยมชมอาคารที่ทำการ, บริเวณโดยรอบ, ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง และห้องงานทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการ, แนวทางในการพัฒนาหน่วย, รับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยและมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป .
วันที่ 15 พ.ย.65 เวลา 13.15 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายบริหารราชการ และการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ 7/2565 โดยมี ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร., รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1-2, 4) ผบก.อก.สพฐ.ตร., ผบก.พฐก., ผบก.ทว., ผบก.สฝจ. รอง ผบก. - ผกก. ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร., ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. และ ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และ ที่ปรึกษา (สบ 7) ฯ รรท.ผบก.ศพฐ.5 ผบก.ศพฐ.1-4,6-10 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล สพฐ.ตร. โดยมี พฐ.จว. ร่วมเฝ้าฟังผ่านระบบประชุมทางไกล สพฐ.ตร. .
วันที่ 7 พ.ย.65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาความพร้อมและจัดลำดับความสำคัญคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพฐ.ตร. ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.9 โดยมี พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา(สบ8) สพฐ.ตร. , พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2) , พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3) , พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(4) , พล.ต.ต.ไกรวิน วัฒนสิน ผบก.อก.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. อาคาร 15 ชั้น 1 ตร.
วันที่ 31 ต.ค.65 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจสอบ และติดตาม การก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง แห่งใหม่ โดยมี พล.ต.ต.นพรุจ ศักดิ์ศิริ ผบก.ศพฐ.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ รอง ผบก.ศพฐ.2 และคณะกรรมการฯ ร่วมติดตาม พร้อมทั้งกำชับและเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนด
วันที่ 31 ต.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 โดยมี พล.ต.ต.นพรุจ ศักดิ์ศิริ ผบก.ศพฐ.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ รอง ผบก.ศพฐ.2 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.2 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผบช.สพฐ.ตร. ได้สอบถามข้อขัดข้อง และปัญหา ในการปฏิบัติ และกำชับการปฏิบัติงานในด้านงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ งานยาเสพติด และงานทะเบียนประวัติอาชญากรรม ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ .
วันที่ 17 ต.ค.65 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมฐ.จว.ฉะเชิงเทรา โดยมี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ยาคุ้มภัย นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.ท.อิทธิพลฯ ได้กำชับแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด การตรวจสถานที่เกิดเหตุ งานทะเบียนประวัติอาชญากร ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และกำชับเรื่องระเบียบวินัย การปฏิบัติราชการตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย .
วันที่ 4 ต.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.สระบุรี พบ พ.ต.อ.หญิง เสาวภา พลานนท์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.สระบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่และให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง โดยท่าน ผบช.สพฐ.ตร. ได้สอบถามปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มอบสวัสดิการให้เป็นทุนดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และกำชับในเรื่องของการครองตน ครองคน และครองงาน และให้ดำเนินการ ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ท่าน ผบช.สพฐ.ตร. ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.สระบุรี .
วันที่ 3 ต.ค.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก. เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนฯ พฐก. โดยมี พ.ต.อ.ธนงศักดิ์ บุญมาก นวท.(สบ 4) กอป.พฐก. ต้อนรับและบรรยายสรุปอำนาจหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนรวมถึงเสนอปัญหาข้อขัดข้องด้วย .
วันที่ 1 ต.ค.65 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธาน
การประชุมแนวทางการบริหาร สพฐ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร.,
พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2),
พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3), พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร.,
ผบก.อก.สพฐ.ตร.,ผบก.พฐก., ผบก.สฝจ., ผบก.ศพฐ.1, ผบก.ศพฐ.3 , ผบก.ศพฐ.4 , ผบก.ศพฐ.7
และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร.
พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(4) ร่วมเฝ้าฟังการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.พฐ.จว.สตูล
ทว. และ ศพฐ.1-10 ร่วมเฝ้าฟังการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. พฐ.จว. 66 แห่ง ร่วมเฝ้าฟังการประชุมฯ ผ่านระบบถ่ายทอดเฝ้าฟัง สพฐ.ตร. .
วันที่ 1 ต.ค.65 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ณ ห้องประชุม แจ้งยอดสุข ชั้น 2 อาคาร ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากร และสวัสดิการ ตร. โดยมี พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร., พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1), พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2), พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3), พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร. , ผบก.อก.สพฐ.ตร.,ผบก.พฐก., ผบก.สฝจ., ผบก.ศพฐ.1 , ผบก.ศพฐ.3 , ผบก.ศพฐ.4 , ผบก.ศพฐ.7 และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(4) ร่วมเฝ้าฟังการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.พฐ.จว.สตูล ทว. และ ศพฐ.1-10 ร่วมเฝ้าฟังการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. พฐ.จว. 66 แห่ง ร่วมเฝ้าฟังการประชุมฯ ผ่านระบบถ่ายทอดเฝ้าฟัง สพฐ.ตร. .
วันที่ 30 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ได้พิธีลงนามรับส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการ สำนักพิสูจน์หลักฐานตำรวจให้แก่ พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3)
โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร. และ ผบก. ในสังกัด สพฐ.ตร. ในส่วนกลางเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ชั้น 1 อาคาร 15 ตร.และ ศพฐ.1-10 ,
พฐ.จว. 66 แห่ง เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล สพฐ.ตร. .


 

เว็บไซต์เเนะนำ
รวมเว็บไซต์สื่อมวลชน

ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์